Liesje Smolders

Sculptuur ontmoet theater bij Liesje Smolders. Deel 1

tekst drs. Sya van 't Vlie

Liesje Smolders (1952, Nijmegen) is gefascineerd door huid. Het boeiende is dat haar fascinatie voor huid resulteert in een gerichtheid op het 'buitenhuidse' van zowel haar beelden als van de discipline sculptuur. Onder het buitenhuidse van het beeld versta ik de directe omgeving van het beeld, inclusief de kijker; met het buitenhuidse van de discipline sculptuur bedoel ik het randgebied van de sculptuur, het gebied waar mengvormen met andere kunstdisciplines ontstaan.Download Sculptuur ontmoet theater bij Liesje Smolders in word.doc opmaak (32Kb).


[b]Theaterbeeldtop